Verhuur

U hebt beslist uw eigendom te verhuren, in de hoop een huurder te vinden die het zal onderhouden en al zijn verplichtingen nakomt.
Een waterdichte huurovereenkomst, sluit verdere moeilijkheden uit, maar is niet zo evident. De laatste jaren veranderde de huurwet meer dan 10 keer, inderdaad veelal kleine wijzigingen, maar met belangrijke gevolgen.

DE HUURWET IS DRINGEND VAN AARD, ER KAN NIET VAN AFGEWEKEN WORDEN

Heeft u rekening gehouden met…?

 1. Energie Prestatie Certificaat.
  Dit energierapport is sinds 1 januari 2009 verplicht voor de huurwoningen en dient opgemaakt te worden door een erkende deskundige type A.
 2. Plaatsbeschrijving.
  Moet opgemaakt worden wanneer de ruimtes onbewoond zijn of tijdens de 1ste maand. Deze dient gedetailleerd te zijn en opgemaakt in aanwezigheid van verhuurder en huurder, of hun vertegenwoordiger en op gemeenschappelijke kosten.
 3. Huurwaarborg.
  Is teruggebracht op 2 maand, op een geïndividualiseerde geblokkeerde rekening. Op 3 maand, uitgaande van een in België gevestigde kredietinstelling. Op 3 maand, door standaard contract tussen OCMW en een kredietinstelling.
 4. Verplichte registratie.
  en toe te voegen bijlagen KB van 2 mei 2007 en juli 1997.

Zou het niet eenvoudiger zijn om alle moeilijkheden te vermijden, dat u de verhuring aan ons overliet. Voor slechts 1 maand huur, zorgen we voor de publiciteit, de selectie van de kandidaten, regelen we de bezoeken en stellen voor u een voordelig en onaanvechtbaar contract op.

Verhuren met weinig of geen risico.

De economische crisis, laat zich voelen, zowel bij de huurder als bij de verhuurder, samen met problemen van persoonlijke aard, kunnen deze de oorzaak zijn van aanzienlijke schade en verliezen, hoe degelijk het verhuurcontract ook mag zijn.
Voor slechts 73,20€ (6,00€ per maand) kan bij nv Korfina een rechtsbijstand verzekering afgesloten worden, onder bepaalde voorwaarden, voor alle huurgeschillen. Deze verzekering zal in elk geval de schade in grote mate beperken.

Hiervoor zal de huurder een verzekeringsbon van 2 of 3 maand aan 1,75% bij Korfina nv afsluiten en beschikt hij over een huurreserve.
In geval van 3 maand, heeft de verhuurder een maand borg extra.

Vlaams Huurgarantiefonds
 1. Het kantoor zal instaan voor het administratief gedeelte.Alleen voor nieuwe geregistreerde huurcontracten.
 2. Voor 75,00€ euro per contract, neemt het fonds 2.700,00€ of drie maanden huur op zich.

Het kantoor zal instaan voor het administratief gedeelte.

Leave a Reply